Novedades del sitio

Estem actualitzant la plataforma Moodle!!

Estem actualitzant la plataforma Moodle!!

by Alba Moré -
Number of replies: 0

Estem actualitzant la plataforma Moodle!!

Estem treballant per millorar la plataforma. Durant aquests dies es faran còpies de seguretat dels continguts digitals de cada curs i es donaran de baixa els usuaris de l'alumnat que el proper curs ja no estarà a l'escola. És per això que us recomanem que us descarregueu els documents, treballs, imatges etc... que vulgueu conservar.

Els usuaris que es donen de baixa quedaran desactivats del :

  • compte Google immaculadatremp.com. Us podeu descarregar els documents o bé  traspassar-los a un altre compte gmail per fer-ho cal que envieu correu a : m.more@immaculadatremp.com i sol·liciteu el trasllat a un altre compte gmail tot indicant la vostra adreça personal de correu.
  • de l’usuari de Moodle
  • del pac digital Claretianes (si el van sol·licitar).

**L’alumnat que vulgui mantenir actiu el correu de Claretianes com a exalumne/a  ho pot sol·licitar a: info@tremp.colegiosclaretianas.org.

A partir del dia 19 d'agost la plataforma, el correu d'accès a Moodle i el pac digital Claretianes deixaran d'estar operatius per l'alumnat que marxa del centre.

La plataforma continua operativa per l'alumnat que vol reforçar i revisar continguts...